Wat zijn de kosten?

 

Kennismaking / intake:

Dit gesprek is gratis als je besluit om bij JIJ dus! te starten met een begeleidingstraject.
Mocht je om welke reden dan ook afzien van een begeleidingstraject bij JIJ dus!, dan word de duur van dit gesprek in rekening gebracht.

Begeleidingstraject:

Hieronder valt het filmen, mijn voorbereidingstijd op het feedbackgesprek, het feedbackgesprek zelf en het evaluatief eindgesprek.

 

De richtprijs bedraagt € 75,- per uur (inclusief reiskosten en exclusief BTW).
Uiteraard maakt JIJ dus! altijd voor jou een offerte op maat.


Annuleren van afspraken

Kosteloos annuleren van een afspraak is tot 24 uur vooraf mogelijk. Bij afmelden korter dan 24 uur, wordt de afspraak in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Houd er echter wel rekening mee dat indien je een afspraak verzet, de wachttijd kan oplopen. 

 


Betalingsvoorwaarden

Ouders / verzorgers;
Betaling middels pin na iedere sessie.
Onder één sessie wordt verstaan; een keer filmen, voorbereidingstijd JIJ dus! voor feedbackgesprek en het feedbackgesprek zelf.

Onderwijs / bedrijven;
De cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van JIJ dus!. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal JIJ dus! een betalingsherinnering sturen. Indien wij het openstaande bedrag vervolgens niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dragen wij de vordering ter incasso over aan een incassobureau. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor uw eigen rekening. Deze incassokosten bedragen € 40,-, het maximale bedrag conform de Wet maximering incassokosten. Word er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is JIJ dus! genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is JIJ dus! gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt of ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 


PRIVACY

Het is goed te weten dat jouw privacy gewaarborgd is bij JIJ dus!.
Persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen/bewaard en worden nooit zonder goedkeuring naar derden doorgestuurd. 

Tevens zal ik na het evaluatief eindgesprek alle opnamen wissen die gemaakt zijn tijdens het begeleidingstraject.