Wat is Beeldcoachen?

Beeldcoachen is een praktische coachingsmethodiek, waarmee ik leerkrachten / leidinggevenden / collega's / ouders ondersteun in hun werk of in de thuissituatie. Vertrouwen in de ontwikkeling is de basis van beeldcoachen.
De nadruk ligt op datgene wat al goed gaat. Vanuit talent en kwaliteit wordt gezocht naar mogelijkheden om jouw gestelde doelen te bereiken. Beeldcoachen heeft het verbeteren van vaardigheden als effect.

Samen met jou analyseer ik korte beeldopnamen die zijn gemaakt in de klas / in het bedrijf / bij je thuis.
Leidraad hierbij is jouw hulpvraag. Een vast onderdeel tijdens ons gesprek is de microanalyse; ik zet de opname om de paar seconden stil en jij mag benoemen wat je ziet. We gaan hierbij het fragment samen 'heel klein' bekijken. Probeer daarbij niet meteen te interpreteren en beperk je tot wat concreet waarneembaar is. We zoeken samen naar jouw patronen.  Wat zijn, gezien de gestelde doelen, interessante stukjes hiervoor? 

De beelden geven niet alleen zicht op de interactie tussen personen onderling, maar ook op de (klassen-)organisatie en de didactiek. Bij beeldcoachen kan dus vanuit drie perspectieven naar situaties worden gekeken:

 • Interactie: hierbij gaat het om de interactie tussen jou en je leerlingen/studenten/leidinggevende/collega's/kind. Hoe verloopt het contact, hoe reageren jullie op elkaar?
 • Organisatie: hierbij gaat het om de structuur die je aanbrengt in jouw lessen of (begeleidings-)gesprekken.
 • Didactiek: hierbij gaat het om wat je doet om leerlingen/studenten te laten leren: stel je vragen, geef uitleg of instructie, of geef feedback, en op welke manier doe je dat?

 

Eerst kijken we samen naar de basiscommunicatie;

- wie heeft het initiatief en wie volgt;

- hoe wordt informatie ontvangen (ontvangstbevestigingen);

- wordt er instemmend benoemd;

- vindt er een beurtwissel plaats;

- wordt er vriendelijk leiding gegeven.


Wanneer bovenstaande principes van basiscommunicatie voldoende worden beheerst, zul je zien dat een goed onderling contact versterkt tussen jou en de ander. Beeldcoachen is er niet om te confronteren, maar om te reflecteren en te professionaliseren.  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht over beeldopnamen in de werk-/thuissfeer, ervaren cliënten deze coachingsmethodiek als verrassend en verrijkend! Beeldcoachen biedt namelijk: zicht op je eigen kwaliteiten, inzicht in wat het effect is van je gedrag op de ander en het geeft je stof tot nadenken en ontwikkelen.


Wat zijn de voordelen van beeldcoachen?

 • je ontdekt wie je bent en wilt zijn;
 • je ziet jezelf vanuit een ander perspectief;
 • je leert beter afstemmen;
 • je leert kijken naar je eigen gedrag;
 • je merkt direct een positief effect;
 • je kunt vanuit verschillende perspectieven kijken naar de opname; 
  In een opname is namelijk veel te zien. Door telkens je kijkrichting duidelijk voor ogen te hebben, leer je focussen op datgene waar je naar wilt kijken. Door je kijkrichting te veranderen zie je weer iets nieuws in je fragment of opname.
 • de gesprekken verdiepen zich door het gebruik van opnames waardoor je makkelijker echt tot ontwikkeling komt; 
  Beeldcoachen zet in beweging!